نویسنده = جواد محمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. زیبایی‌شناسی فراهنجاری‌های نحوی در سوره مبارکه «توبه»

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-26

جواد محمدزاده؛ صلاح الدین عبدی؛ مرتضی قائمی