نویسنده = مرتضی قائمی
تعداد مقالات: 3
1. زیبایی‌شناسی فراهنجاری‌های نحوی در سوره مبارکه "توبه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

جواد محمدزاده؛ صلاح الدین عبدی؛ مرتضی قائمی


3. طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری