نویسنده = سیدرضا سلیمانزاده نجفی
تعداد مقالات: 2
1. تقابل «حذف و ارجاع ضمیر» به عنوان مولفه‏ های انسجام متن بر اساس رویکرد متن پژوهی (مطالعه موردی داستان حضرت موسی در سوره‏ ی‏ طه)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-78

حسین بختیار نصرآبادی؛ سیدرضا سلیمانزاده نجفی؛ محمد خاقانی اصفهانی


2. کاربست دستور نقشگرای هلیدی بر سوره انشراح

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 69-95

مریم عزیزخانی؛ سیدرضا نجفی سلیمانزاده؛ نصرالله شاملی