نویسنده = حجت اله امیدعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جنبه های زیبایی شناختی آیات قرآن در دره نادره

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-69

حجت اله امیدعلی


2. تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 151-171

محسن ذوالفقاری؛ حجت اله امیدعلی