نویسنده = سیدحسین طباطبایی
تعداد مقالات: 1
1. جلوه هایی از کارکرد آیرونی در نظام بلاغی قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 119-143

10.29252/PAQ.9.1.119

سمیه السادات طباطبایی؛ سیدحسین طباطبایی