نویسنده = منیر زیبائی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکرد ساخت‌آوایی سوره محمّد (ص) در القای معنا

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-94

منیر زیبائی؛ سید حسین سیدی