نویسنده = رحیم احمدی نرگسه
تعداد مقالات: 1
1. کارگفت های ترغیبی در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-34

رحیم احمدی نرگسه؛ بهمن گرجیان؛ محمود نقی زاده؛ سیدحسام الدین حسینی