نویسنده = علی خضری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل کاربست فعل حرکتی (أنزل) در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

زهره بهروزی؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


2. بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سورۀ بقره

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-111

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ محمد جواد پورعابد


3. نگاهی سبک‌شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌های ساختار‌گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-113

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ آمنه فروزان کمالی