نویسنده = مالک عبدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی لایه ی آوایی سوره ی مبارکه ی "انبیاء" از منظر سبک شناسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-124

مینا پیرزادنیا؛ مالک عبدی؛ راضیه قاسمی


2. تصویرپردازی هنری در سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف با تکیه بر تشبیه، استعاره و مجاز

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 116-138

مینا پیرزادنیا؛ مالک عبدی؛ زیور چراغی