نویسنده = محمد رضا عمران پور
تعداد مقالات: 1
1. بیان شاعرانه مضامین قرآنی در شعر کودک (مطالعه موردی خداشناسی)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 125-144

فروغ صهبا؛ محمد رضا عمران پور؛ علی اسکندری