نویسنده = محمد جرفی
تعداد مقالات: 3
1. کاربردهای فعل «ماضی» در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

فرهاد رجبی نوشابادی؛ محمد جرفی


2. بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریة نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 151-176

مطهره فرجی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی


3. بررسی سورۀ « عَبَس‌» از دیدگاه سبک‌شناسی گفتمانی میشل فوکو

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-26

محمد جرفی؛ عباد محمدیان