نویسنده = قاسم مختاری
تعداد مقالات: 3
2. آشنایی‌زدایی در جزء سی‌ام قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 93-116

قاسم مختاری؛ مطهره فرجی


3. بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-75

قاسم مختاری؛ ابراهیم ابراهیمی