نویسنده = سید ابوالفضل سجادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریة نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 151-176

مطهره فرجی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی


3. زبان‌شناسی فعل مجهول، دانشی برای تصویرگری صحنه‌های غیبی قرآن‌کریم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 44-71

سید ابوالفضل سجادی؛ حسین احمدی آموئی