نویسنده = مهدی آشناور
تعداد مقالات: 2
1. تأکیدات بلاغی و زبانی در کلام رب الارباب

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 121-139

امین رحیمی؛ مهدی آشناور


2. بررسی تحلیلی خاستگاه‌های ادبی و زبانشناختی بحث«زبان قرآن» در دوره معاصر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 51-69

حسینعلی ترکمانی؛ جواد محمدی؛ مهدی آشناور