نویسنده = معصومه عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی نو به ارائه جزئیات در قرآن کریم بر اساس زبان شناسی نقشگرا

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 53-73

حسین رضویان؛ معصومه عزیزی