نویسنده = سید حسین سیدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان دو سوره فلق و ناس براساس الگوی فرا‌‌نقش متنی هالیدی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-129

سید حسین سیدی؛ سمیه بیگ قلعه جوقی


2. تحلیل کارکرد ساخت‌آوایی سوره محمّد (ص) در القای معنا

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-94

منیر زیبائی؛ سید حسین سیدی