نویسنده = پریسا ایمانی گورادل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عناصر داستانی سرگذشت حضرت آدم (ع) در قرآن کریم با تکیه بر روایات

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 74-102

زهرا درّی؛ پریسا ایمانی گورادل