نویسنده = الخاص ویسی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل ساختار زبان قرآن در چارچوب نظریه ی معاصر استعاره

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 80-100

الخاص ویسی؛ غلامحسن اورکی