نویسنده = مرتضی قائمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختارنحوی- بلاغی حرف «لَو» و کاربرد آن در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 127-154

مرتضی قائمی؛ سید محمود قتالی