نویسنده = فاروق نعمتی
تعداد مقالات: 1
1. جلوه‌های بینامتنی قرآنِ کریم در شعر قیصر امین پور

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-165

رضا کیانی؛ جهانگیر امیری؛ فاروق نعمتی