نویسنده = مهدی ملک ثابت
تعداد مقالات: 1
1. تجلّیات الهی در نگاه تفسیری ابن عربی از سوره توحید و بازتاب آن در ادبِ عرفانیِ فارسی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 101-132

فاطمه محمدی عسکرآبادی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری