نویسنده = رضا سمیع زاده
تعداد مقالات: 1
1. باز نگری ِریشه وساخت فارسیِ سه واژه قرآنی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 133-152

10.29252/paq.1.3.133

رضا سمیع زاده؛ علیرضا نیکویی