نویسنده = محترم صالحی
تعداد مقالات: 1
1. معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 81-97

10.29252/paq.2.1.81

ابراهیم ابراهیمی؛ محترم صالحی؛ فرشته صالحی