نویسنده = احمد رضا حیدریان شهری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 141-164

10.29252/paq.2.1.141

احمد رضا حیدریان شهری؛ حمید صباحی گراغانی