نویسنده = جلال مرامی
تعداد مقالات: 2
2. قرآن پیشگام در عرصه ی داستانک مطالعه موردی آیات 58و 59 سوره نحل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 151-170

جلال مرامی؛ مینا عربی