نویسنده = علی احمد ناصح
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر قرآن کریم در اشعار «أبی الفتح بستی»

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 47-71

عزت اله مولایی نیا؛ مریم مظفری؛ علی احمد ناصح


2. تفسیر لغوی و ادبی قرآن از منظر روایات معصومان(ع)

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 179-192

علی احمد ناصح