نویسنده = ابراهیم ابراهیمی
تعداد مقالات: 3
1. مؤثرترین شیوه ها ی «جذب مخاطب» با محوریت ادب تعلیمی در بوستان و گلستان سعدی با اثرپذیری از قرآن کریم

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-25

زینب ترابی؛ کبری نودهی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ محمدطاهر لبافچی


2. بررسی تطبیقی فرهنگ قناعت در قرآن کریم و بوستان و گلستان سعدی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-47

زینب ترابی؛ ابراهیم ابراهیمی


3. مفهوم شناســی واژه لقاءالله در قرآن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 7-25

ابراهیم ابراهیمی؛ مریم صادری