نویسنده = ابراهیم ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی فرهنگ قناعت در قرآن کریم و بوستان و گلستان سعدی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-47

زینب ترابی؛ ابراهیم ابراهیمی


2. مفهوم شناســی واژه لقاءالله در قرآن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 7-25

ابراهیم ابراهیمی؛ مریم صادری