نویسنده = سید محمد آرتا
تعداد مقالات: 1
1. پرتو کنایات قرآنی در دیوان جامی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-92

سید محمد آرتا؛ وحید سبزیانپور