کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: سورۀ نبأ
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت «مطالعه موردی سورة‌ نبأ»

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 121-147

مهرداد اکبری؛ محسن ذوالفقاری