کلیدواژه‌ها = سبک شناسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سبک شناسی آوایی و ترکیبی سورة مبارکة قمر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 117-142

جواد رنجبر؛ محمدرضا میرزانیا