کلیدواژه‌ها = الگوی کنشی گریماس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل داستان‏های قرآنی براساس نظریه کنشی گریماس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-54

فاطمه سلطانی