کلیدواژه‌ها = داستان­های قرآنی
تعداد مقالات: 2
1. بـررسـی تـأثیـر داستـان هـای قـرآنـی بر افسانه های عاشقانۀ لری بر مبنای نظریۀ ترامتنیّت ژنت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 169-194

زرین تاج واردی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ سودابه کشاورزی


2. تحلیل داستان‏های قرآنی براساس نظریه کنشی گریماس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-54

فاطمه سلطانی