کلیدواژه‌ها = نظریه فرکلاف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قصه یوسف (ع) بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-42

مهین حاجی زاده؛ رعنا فرهادی