کلیدواژه‌ها = فرانقش متنی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل گفتمان دو سوره فلق و ناس براساس الگوی فرا‌‌نقش متنی هالیدی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-129

سید حسین سیدی؛ سمیه بیگ قلعه جوقی


3. بررسی و تحلیل نقاط اتصال و اشتراک داستان های سوره کهف

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-115

ابراهیم ابراهیمی؛ مجید زیدی جودکی