کلیدواژه‌ها = کلید واژه‌ها: مایکل هالیدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان دو سوره فلق و ناس براساس الگوی فرا‌‌نقش متنی هالیدی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-129

سید حسین سیدی؛ سمیه بیگ قلعه جوقی