کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 52
1. کارکرد معنایی هماوائی در جزء سی‌ام قرآن کریم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-1

راضیه سادات میرصفی؛ علی نجفی ایوکی؛ امیر حسین رسول نیا


2. مقایسه تحلیلی استعاره های مفهومی در قرآن کریم و اشعار عصر نزول

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-1

سیده شیرین حجازی؛ پروین بهارزاده؛ آزیتا افراشی


8. بررسی و تحلیل صنعت تشخیص در قرآن کریم

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 173-199

10.29252/paq.7.4.173

عزت الله مولایی نیا؛ علی احمد ناصح؛ حسین تک تبار فیروزجانی؛ علی سلگی


9. بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سورۀ بقره

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-111

10.29252/paq.7.3.83

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ محمد جواد پورعابد


10. کاربردهای فعل «ماضی» در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 181-213

10.29252/paq.7.3.181

فرهاد رجبی نوشابادی؛ محمد جرفی؛ قاسم مختاری؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


13. معنا‌‌شناسی واژۀ «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم‌نشینی و جانشینی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 155-185

10.29252/paq.6.3.155

نوش آفرین مرسلی؛ حسین مهتدی؛ سید حیدر فرع شیرازی


14. سبک‌شناسی لایه‌ای سورۀ مبارکۀ «نبأ» (لایۀ نحوی، آوایی، واژگانی)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-161

10.29252/paq.6.2.137

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری؛ محمود شهبازی


15. کارگفت های ترغیبی در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-34

10.29252/paq.6.2.21

رحیم احمدی نرگسه؛ بهمن گرجیان؛ محمود نقی زاده؛ سیدحسام الدین حسینی


18. هنر سازه‏ ها در آیات تربیتی قرآن کریم (با تأکید بر نظریه تقابلهای دوگانه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 155-171

10.29252/paq.5.4.155

سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ محسن ذوالفقاری


19. نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم (بحث مورد پژوهانه: دو خط فاصله«--» و جمله معترضه‌)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-67

10.29252/paq.5.4.49

شمس السادات حسینی؛ علی نظری؛ محمود میرزایی الحسینی


20. بررسی مؤلفه‏ های موسیقایی سورة «الحاقّه»

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 127-154

10.29252/paq.5.4.127

جواد گرجامی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عادل آزاددل؛ سولماز پرشور


21. مؤلفه‏ های معنایی واژه «نزول» در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم‏نشینی و جانشینی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-140

10.29252/paq.5.3.117

پژمان ظفری؛ جهانگیر امیری؛ علی سلیمی؛ تورج زینی وند


23. بررسی ساخت‌های گفتمان‌مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-62

10.29252/paq.5.3.41

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ الیاس برآبادی؛ طاهره میرزاده


24. روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومارک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 123-151

10.29252/paq.5.2.123

سید مهدی مسبوق؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج


25. بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 153-165

10.29252/paq.5.2.153

علی رضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ فهیمه جفرسته