کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 42
-22. معنا‌‌شناسی واژۀ «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم‌نشینی و جانشینی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 155-185

نوش آفرین مرسلی؛ حسین مهتدی؛ سید حیدر فرع شیرازی


-20. سبک‌شناسی لایه‌ای سورۀ مبارکۀ «نبأ» (لایۀ نحوی، آوایی، واژگانی)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-161

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری؛ محمود شهبازی


-19. کارگفت های ترغیبی در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-34

رحیم احمدی نرگسه؛ بهمن گرجیان؛ محمود نقی زاده؛ سیدحسام الدین حسینی


-18. تحلیل داستان‏های قرآنی براساس نظریه کنشی گریماس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-54

فاطمه سلطانی


-17. نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم (بحث مورد پژوهانه: دو خط فاصله«--» و جمله معترضه‌)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-67

شمس السادات حسینی؛ علی نظری؛ محمود میرزایی الحسینی


-16. هنر سازه‏ ها در آیات تربیتی قرآن کریم (با تأکید بر نظریه تقابلهای دوگانه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 155-171

سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ محسن ذوالفقاری


-15. بررسی مؤلفه‏ های موسیقایی سورة «الحاقّه»

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 127-154

جواد گرجامی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عادل آزاددل؛ سولماز پرشور


-14. شخصیت‌پردازی در‌ داستان یوسف؛بررسی تطبیقی در قرآن و عهد قدیم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-90

عباس اشرفی؛ فرزاد دهقانی


-13. بررسی ساخت‌های گفتمان‌مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-62

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ الیاس برآبادی؛ طاهره میرزاده


-12. مؤلفه‏ های معنایی واژه «نزول» در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم‏نشینی و جانشینی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-140

پژمان ظفری؛ جهانگیر امیری؛ علی سلیمی؛ تورج زینی وند


-11. بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 153-165

علی رضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ فهیمه جفرسته


-10. روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومارک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 123-151

سید مهدی مسبوق؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج


-7. اعجاز موسیقایی قرآن در آیینة عبارت‏های موزون عروضی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 69-90

بابک شریف؛ فاطمه بهرامی


-6. بررسی فرآیند موسیقی جزء 30 قرآن کریم از دیدگاه نشانه – معناشناسی گفتمان (مبتنی بر الگوی تنشی)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-109

مهین حاجی زاده؛ علی قهرمانی؛ سولماز پرشور


-5. نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون در قرآن کریم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 130-149

محمد علی عامری؛ علی باقر طاهری نیا؛ معصومه شبستری


-4. قرآن پیشگام در عرصه ی داستانک مطالعه موردی آیات 58و 59 سوره نحل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 151-170

جلال مرامی؛ مینا عربی


-3. نقد رویکردهای ادبی- قرآنی اشاعره و معتزله با تکیه بر واژه "نَظَر" و" اِلی"در قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 145-160

محمود صیدی؛ مرتضی بیات؛ احسان منصوری


-2. بررسی تأثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه­ ی جعفر ابراهیمی (شاهد)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 130-144

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد


-1. بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-0

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی


0. تحلیل ادبی درونمایه ی اصلی داستان یوسف(ع) در قرآن کریم

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 140-159

صدیقه زودرنج؛ الهام رحمتی