کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 47
-24. تحلیل کاربست فعل حرکتی (أنزل) در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

زهره بهروزی؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


-22. بررسی و تحلیل صنعت تشخیص در قرآن کریم

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 173-199

عزت الله مولایی نیا؛ علی احمد ناصح؛ حسین تک تبار فیروزجانی؛ علی سلگی


-21. کاربردهای فعل «ماضی» در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 181-213

فرهاد رجبی نوشابادی؛ محمد جرفی؛ قاسم مختاری؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


-20. بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سورۀ بقره

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-111

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ محمد جواد پورعابد


-17. معنا‌‌شناسی واژۀ «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم‌نشینی و جانشینی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 155-185

نوش آفرین مرسلی؛ حسین مهتدی؛ سید حیدر فرع شیرازی


-16. تحلیل داستان‏های قرآنی براساس نظریه کنشی گریماس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-54

فاطمه سلطانی


-15. سبک‌شناسی لایه‌ای سورۀ مبارکۀ «نبأ» (لایۀ نحوی، آوایی، واژگانی)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-161

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری؛ محمود شهبازی


-13. کارگفت های ترغیبی در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-34

رحیم احمدی نرگسه؛ بهمن گرجیان؛ محمود نقی زاده؛ سیدحسام الدین حسینی


-12. هنر سازه‏ ها در آیات تربیتی قرآن کریم (با تأکید بر نظریه تقابلهای دوگانه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 155-171

سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ محسن ذوالفقاری


-11. بررسی مؤلفه‏ های موسیقایی سورة «الحاقّه»

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 127-154

جواد گرجامی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عادل آزاددل؛ سولماز پرشور


-10. نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم (بحث مورد پژوهانه: دو خط فاصله«--» و جمله معترضه‌)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-67

شمس السادات حسینی؛ علی نظری؛ محمود میرزایی الحسینی


-9. مؤلفه‏ های معنایی واژه «نزول» در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم‏نشینی و جانشینی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-140

پژمان ظفری؛ جهانگیر امیری؛ علی سلیمی؛ تورج زینی وند


-8. بررسی ساخت‌های گفتمان‌مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-62

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ الیاس برآبادی؛ طاهره میرزاده


-7. شخصیت‌پردازی در‌ داستان یوسف؛بررسی تطبیقی در قرآن و عهد قدیم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-90

عباس اشرفی؛ فرزاد دهقانی


-6. بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 153-165

علی رضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ فهیمه جفرسته


-5. روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومارک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 123-151

سید مهدی مسبوق؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج


-2. اعجاز موسیقایی قرآن در آیینة عبارت‏های موزون عروضی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 69-90

بابک شریف؛ فاطمه بهرامی


-1. بررسی فرآیند موسیقی جزء 30 قرآن کریم از دیدگاه نشانه – معناشناسی گفتمان (مبتنی بر الگوی تنشی)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-109

مهین حاجی زاده؛ علی قهرمانی؛ سولماز پرشور


0. نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون در قرآن کریم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 130-149

محمد علی عامری؛ علی باقر طاهری نیا؛ معصومه شبستری