کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 42
26. بررسی تطبیقی فرهنگ قناعت در قرآن کریم و بوستان و گلستان سعدی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-47

زینب ترابی؛ ابراهیم ابراهیمی


27. پرتو کنایات قرآنی در دیوان جامی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-92

سید محمد آرتا؛ وحید سبزیانپور


28. تصویرپردازی هنری در سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف با تکیه بر تشبیه، استعاره و مجاز

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 116-138

مینا پیرزادنیا؛ مالک عبدی؛ زیور چراغی


30. بررسی تأثیر قرآن کریم در اشعار «أبی الفتح بستی»

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 47-71

عزت اله مولایی نیا؛ مریم مظفری؛ علی احمد ناصح


31. رویکردی زبان شناختی پیرامون چند معنایی واژه «رحمه» در قرآن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 27-46

ابوالفضل سجادی؛ سمیه ماستری فراهانی


33. زیبایی شناسی اسلوب حکیم در قرآن (بررسی موردی ده جزء میانی قرآن)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-64

محمد میرحسینی؛ نرگس انصاری؛ زهرا سلیمی


34. زبان‌شناسی فعل مجهول، دانشی برای تصویرگری صحنه‌های غیبی قرآن‌کریم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 44-71

سید ابوالفضل سجادی؛ حسین احمدی آموئی


35. بررسی سورۀ « عَبَس‌» از دیدگاه سبک‌شناسی گفتمانی میشل فوکو

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-26

محمد جرفی؛ عباد محمدیان


37. کارکرد شناسی ساختار تکرار در تصویرپردازی های قرآن (مطالعه موردی داستان حضرت موسی(ع))

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 99-120

رضا امانی؛ رخساره خدا دوستی؛ فاطمه لاهوتی یگانه


39. معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-48

ابوالفضل سجادی؛ مطهره فرجی


40. بررسی تطبیقی مفهوم واژه «ملکوت» در قرآن کریم و دیوان حافظ

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 9-31

کرم سیاوشی؛ جواد محمدی


41. آشنایی‌زدایی در جزء سی‌ام قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 93-116

قاسم مختاری؛ مطهره فرجی


42. نگاه قرآن مدارانه مولوی در معنوی سازی هیجان غم

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 78-98

اسحاق طغیانی؛ تقی اجیه