کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 42
3. معنا‌‌شناسی واژۀ «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم‌نشینی و جانشینی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 155-185

نوش آفرین مرسلی؛ حسین مهتدی؛ سید حیدر فرع شیرازی


5. سبک‌شناسی لایه‌ای سورۀ مبارکۀ «نبأ» (لایۀ نحوی، آوایی، واژگانی)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-161

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری؛ محمود شهبازی


6. کارگفت های ترغیبی در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-34

رحیم احمدی نرگسه؛ بهمن گرجیان؛ محمود نقی زاده؛ سیدحسام الدین حسینی


7. تحلیل داستان‏های قرآنی براساس نظریه کنشی گریماس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-54

فاطمه سلطانی


8. نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم (بحث مورد پژوهانه: دو خط فاصله«--» و جمله معترضه‌)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-67

شمس السادات حسینی؛ علی نظری؛ محمود میرزایی الحسینی


9. هنر سازه‏ ها در آیات تربیتی قرآن کریم (با تأکید بر نظریه تقابلهای دوگانه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 155-171

سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ محسن ذوالفقاری


10. بررسی مؤلفه‏ های موسیقایی سورة «الحاقّه»

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 127-154

جواد گرجامی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عادل آزاددل؛ سولماز پرشور


11. شخصیت‌پردازی در‌ داستان یوسف؛بررسی تطبیقی در قرآن و عهد قدیم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-90

عباس اشرفی؛ فرزاد دهقانی


12. بررسی ساخت‌های گفتمان‌مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-62

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ الیاس برآبادی؛ طاهره میرزاده


13. مؤلفه‏ های معنایی واژه «نزول» در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم‏نشینی و جانشینی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-140

پژمان ظفری؛ جهانگیر امیری؛ علی سلیمی؛ تورج زینی وند


14. بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 153-165

علی رضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ فهیمه جفرسته


15. روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومارک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 123-151

سید مهدی مسبوق؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج


18. اعجاز موسیقایی قرآن در آیینة عبارت‏های موزون عروضی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 69-90

بابک شریف؛ فاطمه بهرامی


19. بررسی فرآیند موسیقی جزء 30 قرآن کریم از دیدگاه نشانه – معناشناسی گفتمان (مبتنی بر الگوی تنشی)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-109

مهین حاجی زاده؛ علی قهرمانی؛ سولماز پرشور


20. نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون در قرآن کریم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 130-149

محمد علی عامری؛ علی باقر طاهری نیا؛ معصومه شبستری


21. قرآن پیشگام در عرصه ی داستانک مطالعه موردی آیات 58و 59 سوره نحل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 151-170

جلال مرامی؛ مینا عربی


22. نقد رویکردهای ادبی- قرآنی اشاعره و معتزله با تکیه بر واژه "نَظَر" و" اِلی"در قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 145-160

محمود صیدی؛ مرتضی بیات؛ احسان منصوری


23. بررسی تأثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه­ ی جعفر ابراهیمی (شاهد)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 130-144

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد


24. بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-0

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی


25. تحلیل ادبی درونمایه ی اصلی داستان یوسف(ع) در قرآن کریم

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 140-159

صدیقه زودرنج؛ الهام رحمتی