کلیدواژه‌ها = تفسیر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-105

عماد صادقی؛ حسین علویمهر؛ سید علی میرآفتاب؛ حسن رضایی هفتادر


2. سبک شناسی سوره نازعات

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 25-47

ابوالحسن مومن نژاد؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی