کلیدواژه‌ها = بافت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گزاره‌های پرسشی در سوره «مؤمنون» بر اساس نظریه کنش کلامی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 65-93

محسن پیشوایی علوی؛ فردین حسین پناهی


2. بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 141-164

احمد رضا حیدریان شهری؛ حمید صباحی گراغانی