کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک
تعداد مقالات: 2
1. «تحلیلی بر آیات متشابه از منظر هرمنوتیک با تکیه‌بر کشف‌الاسرار»

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-161

بهجت السادات حجازی؛ احمد امیری خراسانی؛ مسلم مظفری