کلیدواژه‌ها = تلمیح
بررسی تأثیر مضامین قرآنی در دیوان شعر ابراهیم گلشنی بردعی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-21

10.52547/paq.6.1.1

حسن شعبانی؛ احمد رضا یلمه ها


جلوه‌های بینامتنی قرآنِ کریم در شعر قیصر امین پور

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 143-165

10.52547/paq.1.2.143

رضا کیانی؛ جهانگیر امیری؛ فاروق نعمتی