کلیدواژه‌ها = واژگان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبک قرآن کریم در چینش ثابت واژگان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-114

مهدی محمدی نژاد