کلیدواژه‌ها = آیات قرآن
تعداد مقالات: 4
1. بینامتنیت قرآنی در طرب‏المجالس براساس نظریة ژرار ژنت **

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-139

الهام خدابخشی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


2. بررسی جنبه های زیبایی شناختی آیات قرآن در دره نادره

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-69

حجت اله امیدعلی


3. تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 151-171

محسن ذوالفقاری؛ حجت اله امیدعلی


4. معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-61

ثابت ضیایی؛ یحیی معروف