کلیدواژه‌ها = آیات قرآن
تعداد مقالات: 4
1. بینامتنیت قرآنی در طرب المجالس براساس نظریة ژرارژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

الهام خدابخشی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


2. بررسی جنبه های زیبایی شناختی آیات قرآن در دره نادره

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-69

حجت اله امیدعلی


3. تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 151-171

محسن ذوالفقاری؛ حجت اله امیدعلی


4. معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-61

ثابت ضیایی؛ یحیی معروف