کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آیات «تحدّی» براساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی « نورمن فرکلاف»

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 163-178

محسن ذوالفقاری؛ فاطمه دست رنج


3. بررسی ساخت‌های گفتمان‌مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-62

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ الیاس برآبادی؛ طاهره میرزاده