کلیدواژه‌ها = روایات
تعداد مقالات: 3
2. بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-0

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی


3. بازتاب مفاهیم قرآنی پاداش و کیفر اعمال در شاهنامه

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 137-158

رضا شجری؛ حمیدرضا جوادی نوش آبادی