کلیدواژه‌ها = بلاغت
کارکردهای بلاغت در انتقال مفهوم تهذیب نفس در سوره شمس

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-20

10.52547/PAQ.9.2.1

زهرا احمدلو؛ محمد ابراهیم شوشتری


بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سورۀ بقره

دوره 7، شماره 3، آبان 1398، صفحه 83-111

10.52547/paq.7.3.83

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ محمد جواد پورعابد


سبک شناسی سوره نازعات

دوره 5، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 25-47

10.52547/paq.5.4.25

ابوالحسن مومن نژاد؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


نگاهی سبک‌شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌های ساختار‌گرایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-113

10.52547/paq.4.1.89

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ آمنه فروزان کمالی


مبالغه در قرآن( بررسی بلاغی مبالغه در آیات قران کریم)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 57-79

10.52547/paq.3.1.57

عبدالله رادمرد؛ صالحه غضنفری مقدم


زیبایی شناسی اسلوب حکیم در قرآن (بررسی موردی ده جزء میانی قرآن)

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 47-64

10.52547/paq.2.4.47

محمد میرحسینی؛ نرگس انصاری؛ زهرا سلیمی