کلیدواژه‌ها = استعاره
تعداد مقالات: 2
1. توسیع و استعاره در روند تحول معنایی واژگان قرآن کریم (با تأکید بر آراء علامه طباطبایی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-95

10.29252/paq.6.3.71

زهرا سلیمی؛ سید محمد میرحسینی؛ احمد پاشازانوس؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی


2. تصویرپردازی هنری در سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف با تکیه بر تشبیه، استعاره و مجاز

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 116-138

10.29252/paq.3.2.116

مینا پیرزادنیا؛ مالک عبدی؛ زیور چراغی