کلیدواژه‌ها = موسیقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فرآیند موسیقی جزء 30 قرآن کریم از دیدگاه نشانه – معناشناسی گفتمان (مبتنی بر الگوی تنشی)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-109

مهین حاجی زاده؛ علی قهرمانی؛ سولماز پرشور


2. اعجاز موسیقایی قرآن در آیینة عبارت‏های موزون عروضی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 69-90

بابک شریف؛ فاطمه بهرامی